Draugiškas lizingas

Sutartis - užsakymas

Klaipėda

DATA: 2021-09-22 Nr. 000000

UAB „Minijos 1“, Įmonės kodas 304174186, toliau vadinamas Pardavėju

ir

Pirkėjas:

Adresas (pristatymo):

Tel:

El. Paštas.:

toliau vadinamas Pirkėju sudaro šią sutartį: Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka žemiau išvardytas prekes:Apmokėjimo sąlygos:

Pirkėjas už aukščiau išvardytas prekes avansu sumoka
.

Galutinis atsiskaitymas, kurį sudaro €, aptariamas šios sutarties pirmame priede

Kitos sąlygos:

Pristatymo terminas:

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną Pardavėjui ir Pirkėjui. Pardavėjas ir Pirkėjas įsipareigojimus vykdo vadovaudamiesi LR įstatymais. Prekės atvežimas iki Pirkėjo, užnešimas bei surinkimas į prekės kainą neįskaičiuotas. Pirkėjui, atsisakius prekės, avansas negrąžinamas.


PARDAVĖJAS

(parašas):

Įmonės pavadinimas: UAB „Minijos 1“

Įmonės kodas: 304174186

PVM mokėjimo kodas: LT100011629018

Adresas: Minijos g. 1, Klaipėda

Atsiskaitomoji sąskaita: LT63 7300 0101 4577 4887

Banko pavadinimas: „Swedbank“ AB

PIRKĖJAS

(parašas):
1 PRIEDAS

2021-09-22

Klaipėda

ATSISKAITYMO SĄLYGOS

Pirkėjas už užsakyme išvardytas prekes pasirašant šį užsakymą avansu sumoka

Galutinis atsiskaitymas, kurį sudaro €, yra skirstomas per
4 mėnesių/dalių,
lygiomis € sumomis. Pirkėjas įsipareigoją nuo 2021 metų mokėti mėnesines/dalines įmokas pagal šios sutarties 1 priede nurodytas įmokas iki einamo mėnesio 15 dienos.

Įmokų dydžiai ir jų mokėjimo terminai pateikti lentelėje:
2 PRIEDAS

2021-09-22

Klaipėda

SUSITARIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Šis susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo reguliuoja asmens duomenų tvarkymo santykius, kylančius iš UAB Minijos 1, parduodamų prekių sutarties, ir užsakovo (kliento kuris pasirašo sutartį – užsakymą). Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis. Susitarimas nepakeičia jokių kitų Sutarties nuostatų, sąlygų ar terminų, išskyrus tuos atvejus, kurie specialiai aptarti šiame Susitarime.

Šalys, vykdydamos Susitarimą, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą (toliau kartu – Asmens duomenų apsaugos teisės aktai).

Asmens duomenų tvarkymas sutarties vykdymo tikslu

1. Duomenų valdytojas - UAB Minijos 1, įmonės kodas 304174186, adresas Minijos g. 1, Klaipėda, siekdamas užtikrinti sutarties vykdymą ir įmokų atlikimą laiku su klientu tvarko tokius Asmens duomenis:

1.1. Vardas;

1.2. Pavardė;

1.3. Adresas;

1.4. Asmens kodas;

1.5. Telefono numeris;

1.6. El. pašto adresas;

1.7. Asmens dokumento kopija;

2. Tvarkomi asmens duomenys gali būti perduodami Trečiosioms šalims (pavyzdžiui, transporto įmonei tikslu pristatyti prekes), jei tai reikalinga pilnam sutarties vykdymui. Kitiems duomenų gavėjams duomenys gali būti perduodami ar teikiami susipažinti tik šių prašymu, esant teisėtam perdavimo pagrindui, kai tą leidžia teisės aktai ir tik duomenų valdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu.

3. Susitarimas įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja tol, kol galioja arba yra taikoma Sutartis, taip pat pasibaigus Sutarčiai tiek, kiek reikia tinkamai atlikti likusius su duomenų tvarkymu susijusius įsipareigojimus. Susitarimas sudaromas, aiškinamas ir vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisę

(parašas):

AUKŠTYN

KREPŠELIS 0

Prisijungti

Susikurti paskyrą

Jūsų asmens duomenys bus naudojami palaikyti jūsų patirtį šioje svetainėje, valdyti prieigą prie jūsų paskyros ir kitais tikslais, aprašytais mūsų privatumo politikoje.

Slaptažodžio atkurimas

Pamiršote slaptažodį? Įveskite savo paskyros vardą arba el. paštą. Naujo slaptažodžio nuorodą gausite el. paštu.

lt_LT